Asgari Geçim İndirimi Hesaplamasında Değişiklik Hk.

— 07.05.2015

23 Nisan 2015 Tarihli ve 29335 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6645 Sayılı Kanunun 8. maddesi ile 193 Sayılı Gelir vergisi kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ilk iki çocuk için %7,5” ibaresinden sonra gelmek üzere , üçüncü çocuk için %10,” ibaresi eklenmiştir. Eklenen hükme göre 01 Mayıs 2015 Tarihinden itibaren uygulanacak Asgari geçim indirimi hesaplamaları ile ilgili güncelleme yapılmıştır.