MESLEK MENSUPLARINCA İHALE KONUSU İŞLER VE ÖZEL NİTELİKTEKİ İNŞAAT İŞYERLERİ İÇİN YAPILACAK ASGARİ İŞÇİLİK İNCELEMESİ SINIRI ARTTIRILDI

— 30.01.2017

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce ihale konusu işler ve özel nitelikteki inşaat işyerleri için yapılacak asgari işçilik incelemesi sonucu düzenlenecek raporlarda esas alınacak istihkak ve maliyet tutarına ilişkin rapor düzenleme sınırı, 1 Ocak 2017 t

Yeni Web Sitemiz yayında.

— 06.01.2017

Yeni Web Sitemiz yayında.

TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat Standardı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

— 05.10.2016

TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat Standardı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

2013/11 sayılı Genelgede Değişiklik (SGK Genelgesi 2016 / 20) (08.09.2016)

— 04.10.2016

2013/11 sayılı Genelgede Değişiklik (SGK Genelgesi 2016 / 20) (08.09.2016)

e-Arşiv Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik

— 30.12.2015

e-Arşiv Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı

Mali Tatil Hakkında

— 13.07.2015

Mali Tatil Hakkında

Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Kullanma Zorunluluğu Getirilen Mükellefler

— 21.06.2015

Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Kullanma Zorunluluğu Getirilen Mükellefler

Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 1) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 146)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 47) Resmi Gazete’de Yayımlandı. (09.04.2015)

— 09.05.2015

Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 1) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 146)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 47) Resmi Gazete’de Yayımlandı. (09.04.2015)

Asgari Geçim İndirimi Hesaplamasında Değişiklik Hk.

— 07.05.2015

Asgari Geçim İndirimi Hesaplamasında Değişiklik Hk

E-DEFTER BERATI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

— 25.04.2015

E-DEFTER BERATI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 449)

— 10.04.2015

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 449)

İHRAÇ KAYITLI FATURA SATIŞ FATURASI LİSTESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK

— 07.02.2015

02.12.2014 - İHRAÇ KAYITLI SATIŞ FATURASI LİSTESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİĞE İLİŞKİN DUYURU 2014 Kasım dönemi itibariyle ihraç kayıtlı satış faturası listesi oluşturulurken GTİP numarası bazında detaylandırma yoluna gidilecektir. Açıklama için tıklayınız

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 445) Resmi Gazete’de Yayımlandı. (31.01.2015)

— 07.02.2015

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 445) Resmi Gazete’de Yayımlandı. (31.01.2015)

GİB 2014-18 Stratejik Planlama Dosyası

— 01.01.2014

Gelir İdaresi Başkanlığı'nca önümüzdeki beş yıllık döneme yön verecek olan 2014-2018 Stratejik Planlama Dosyası yayımlandı