E-DEFTER BERATI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

— 25.04.2015

e-Defter kullanıcılarının dikkatine;

22/04/2015 tarihinde yayımlanan Vergi Usul Kanunu 75 No’lu Sirkülerinde “30 Nisan 2015 günü sonuna kadar Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken "Elektronik Defter Beratları"nın yüklenme süresi (Elektronik Defterlerin oluşturulup imzalanması ya da mühürlenmesi işlemleri hariç) 29 Mayıs 2015 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.” hükmü bulunmaktadır. Başkanlığımıza ulaşan duyumlardan ertelemenin içeriğinin tam olarak anlaşılmadığı görülmüş ve bunun üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Bilindiği üzere e-Defter uygulamasında iş akışı; muhasebe kayıtlarının elektronik defter uygulamasında kullanılan XBRL formatına dönüştürülerek elektronik defter oluşturulması, oluşturulan elektronik defterin mali mühür ya da elektronik imzayla imzalanması, oluşturulan elektronik defterin imza değerini taşıyan elektronik defter beratının oluşturulması ve imzalanması ile İmzalanan elektronik defter beratının e-Defter uygulamasına yüklenmesinden oluşmaktadır.

Söz konusu sirküler, yukarıda sayılan iş akış işlemlerinden sadece oluşturulan elektronik defterin imza değerini taşıyan elektronik defter beratının oluşturulması ve imzalanması ile İmzalanan elektronik defter beratının e-Defter uygulamasına yüklenmesi sürecini kapsamakta olup, elektronik defterlerin oluşturulması ve imzalanmasına ilişkin süreci kapsamamaktadır.

e-Defter Uygulaması ve Başkanlık Bilgi İşlem sistemi alt yapısında elektronik defter beratlarının yüklenmesi ile ilgili herhangi teknik bir sorun bulunmamakta olup, erteleme tamamen mükelleflerimizin talebi üzerine e-Defter zorunluluğu ile birlikte ilk yoğun berat yükleme ayının Nisan olması durumu da dikkate alınarak Başkanlığımızca uygun görülmüştür. Dolayısı ile e-Defter beratlarını yüklemek isteyen mükelleflerimiz sorunsuz bir şekilde beratlarını yüklemeye devam edebileceklerdir.

marevan ja ruokavalio marevan ja voltaren marevan feber