Muhasebe ve Mali Müşavirlik Hizmetlerimiz

Vergi Hizmetleri

Muhasebe ve Mali Müşavirlik Hizmetlerimiz, uzmanlarımızın bilgi ve deneyimlerini değere dönüştürmek amacıyla sizlere sunduğu sayısız çözümlerden sadece biridir.

Günümüzün artan rekabet ortamında, farklı ölçeklerdeki pek çok şirketin kendi faaliyet alanları dışında kalan hizmetleri (muhasebe, bordro, raporlama vb.) "dış kaynak" kullanarak temin etmeye çalıştıklarını gözlemlemekteyiz. Kendi faaliyet alanları dışında kalan sorumlulukları profesyonel şirketler aracılığı ile "outsource" eden şirket sahipleri ve yöneticileri bu şekilde kendi işlerine odaklanıp, daha kısa sürede büyüme ve gelişme ortamı yaratarak buna bağlı olarak karlılıklarını da artırmaktadırlar. Müşterilerimizin finansal ve yönetsel hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için, aşağıda detayları belirtilen hizmetleri "Outsourcing Hizmetleri" (Muhasebe ve Mali Müşavirlik Hizmetleri) kapsamında sunmaktayız:Muhasebe ve Finansal Destek Hizmetlerimiz

Bu başlık altında, farklı ölçek ve sektörlerdeki ve gelişme aşamasındaki müşterilerimizin:

- Resmi defterlerinin tutulması

- Muhasebe işlemlerinin yürütülmesi

- Muhasebe ve finans ile ilgili diğer ihtiyaçlarının karşılanması yönünde hizmet vermekteyiz.

Bununla beraber muhasebe ve finansal destek hizmetlerimiz aşağıdaki çalışmaları da kapsamaktadır:

- Muhasebe yazılımının kurulumu esnasında hesap planının oluşturulması ve ilgili yazılımın muhasebe yönünden test edilmesi

- Formatları ve detayları yurtdışındaki merkez firma tarafından belirlenmiş finansal tabloların (örneğin gelir tablosu, bilanço ya da diğer destekleyici detayların)hazırlanması

- Geçici eleman temin edilmesi

- Denetim ve benzeri süreçlerde finansal dataların denetçilere sunulması konusunda müşterilerimize destek olunması

- Muhasebe ile ilgili diğer idari hizmetlerin teminiVergi Beyannamelerinin Hazırlanması ve Kontrolü

Gulec Outsourcing ekibi olarak Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik yetkimizle, müşterilerimize vergisel yükümlülüklerinin yerine getirilmesi konusunda destek olmaktayız. Bu kapsamda müşterilerimize aşağıdaki hizmetlerimizi sunmaktayız:

- Vergi Beyannamelerinin hazırlanması (Kurumlar Vergisi, Geçici Vergi, Muhtasar Beyanname, KDV Beyannamesi, Damga Vergisi Beyannamesi, Ba & Bs formlarının hazırlanması)

- Beyannamelerin internet aracılığıyla vergi dairesine sunulup, tahakkuk ettirilmesi

- Ödemelerin zamanında yapılması ile ilgili takipte müşterilerimize yardımcı olunması

- Müşterilerimize, finansal planlamalarında yardımcı olmak amacıyla vergi ödeme takviminin hazırlanması

- UFRS ve USGAAP'e göre vergi raporlama hizmetlerinin temini

- KDV iade listelerinin hazırlanmasıBordro Hizmetlerimiz

Outsourcing ekibi olarak müşterilerimize personel bordrolarının hazırlanması ve ilgili diğer konularda hizmet sunmaktayız. Başlıca Bordro Hizmetlerimiz:

- Personel bordrolarının hesaplamasının yapılması

- Bordro hesaplama sonuçlarının müşterilerimizin istediği formatta raporlanması

- Personele ödenecek tutarların belirlenmesi, ilgili banka talimatının hazırlanması ve ödemelerin takibi

- Personele ait ücret bordrolarının e-mail ya da kapalı zarfla iletilmesi

- İşten ayrılan personelin kıdem, ihbar hesaplamalarının yapılması

- İşe başlayacak veya işten ayrılacak personelin ilgili resmi dokümanlarının hazırlanması

- Aylık SSK bildirgelerinin hazırlanması ve tahakkuklarının temin edilmesi

- Aylık SSK bildirgelerinin ödemelerinin takibi konusunda müşterilerimize yardımcı olunması

- İş yeri SGK tescil işlemlerinin yapılması

- Resmi kurumlara verilmesi gereken her türlü bildirge ve formun hazırlanması

- E-bildirge şifre temini konusunda müşterilerimize destek olunması

- Müşterilerimiz nezdinde yapılan bordro işlemlerinin kontrolü ve ilgili hususlarda danışmanlık hizmetlerinin temini.