MESLEK MENSUPLARINCA İHALE KONUSU İŞLER VE ÖZEL NİTELİKTEKİ İNŞAAT İŞYERLERİ İÇİN YAPILACAK ASGARİ İŞÇİLİK İNCELEMESİ SINIRI ARTTIRILDI

— 30.01.2017

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce ihale konusu işler ve özel nitelikteki inşaat işyerleri için yapılacak asgari işçilik incelemesi sonucu düzenlenecek raporlarda esas alınacak istihkak ve maliyet tutarına ilişkin rapor düzenleme sınırı, 1 Ocak 2017 t

Yeni Web Sitemiz yayında.

— 06.01.2017

Yeni Web Sitemiz yayında.

TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat Standardı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

— 05.10.2016

TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat Standardı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

2013/11 sayılı Genelgede Değişiklik (SGK Genelgesi 2016 / 20) (08.09.2016)

— 04.10.2016

2013/11 sayılı Genelgede Değişiklik (SGK Genelgesi 2016 / 20) (08.09.2016)

e-Arşiv Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik

— 30.12.2015

e-Arşiv Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı

1 YIL TECRÜBE
1 ALANDA ÇÖZÜM
1 + MÜŞTERİ
1 ÖDÜL