FİNANSAL ARAÇLAR STANDARDINA İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 9) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 55) YAYIMLANDI

— 30.01.2017

26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9’uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine dayanılarak hazırlanan ve 19/01/2017 tarihli ve 29953 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “FİNANSAL ARAÇLAR STANDARDINA İLİŞKİN                                                                                                       TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 9) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 55)”de, finansal tablo kullanıcılarına işletmenin gelecekteki nakit akışlarının tutarını, zamanlamasını ve belirsizliğini değerlendirmeleri için ihtiyaca uygun ve faydalı bilgiyi sunacak şekilde finansal varlıklara ve finansal yükümlülüklere ilişkin finansal raporlama ilkeleri belirlenmiştir.

 

Bu Standart yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olup Sirkülerimize ek olarak verilmiştir.

 

“Finansal Araçlar Standardına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 9) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 55)” tam metni için tıklayınız…>>>

lamotrigin graviditet tabletpris.site lamotrigin nebenwirkungen